Gedragregels

 • Het omkleden voor de training mag pas 5 minuten voor aanvang van de lessen beginnen. Is men eenmaal omgekleed, dan moet er eerst gedoucht worden, waarna op achter de startblokken of in het water aan de ondiepe kant van het diepe bad gewacht wordt op de trainer.
 • Het instructiebad wordt alleen gebruikt in overleg met de trainer.
 • De zwemtassen en kleding worden in de halve cirkel (achter het diepe bad) geplaatst.
 • Het blote voeten gedeelte mag uitsluitend op blote voeten, met badschoenen of met plastic overschoenen aan betreden worden.
 • Het is verboden rond het bad hard te lopen, te stoeien of zich op zodanige wijze te gedragen dat de eigen veiligheid of de veiligheid van anderen in gevaar wordt gebracht.
 • Tijdens het zwemmen worden geen sieraden gedragen. Lang haar wordt met een elastiekje bijeengebonden. Er mag geen snoepgoed of kauwgom het bad mee worden ingenomen: uitzondering is een traktatie.
 • Tijdens het zwemmen worden de instructies van de trainers opgevolgd. Iedereen zwemt in de baan die is toegewezen, de snelste gaan voorop en men hindert elkaar op geen enkele wijze. Inhalen met borstcrawl.
 • Het is niet toegestaan op enig moment op of aan de lijnen te gaan hangen.
 • Houdt men zich tijdens de trainingen of gedurende het omkleden niet aan de regels, dan volgt een waarschuwing. Bij een tweede waarschuwing bestaat de kans dat men op de bank plaats moet nemen of, afhankelijk van de overtreding, na een schriftelijke waarschuwing aan de ouders of verzorgers, voor een bepaalde tijd geschorst wordt. Bij herhaling bestaat de kans dat men geroyeerd wordt.
 • Moet men om de een of andere reden eerder naar huis gaan, dan wordt dit zowel aan de trainer als aan de hoofdtrainer gemeld!
 • Indien er bij één van de leden problemen zijn, dan is het raadzaam daar zo snel mogelijk mee naar een van de trainers (of hoofdtrainer) te gaan.
 • De leden mogen zich alleen onder begeleiding verkleden in de kleine badhokjes met toestemming van de hoofdtrainer. Is er geen begeleider of begeleidster mee gekomen, dan moeten ze zich in de grote kleedlokalen omkleden. Jongens in de herenkleedruimte, meisjes in de dameskleedruimte. Wordt er onder begeleiding verkleed in een groot kleedlokaal dan geldt: vader met zoon in de herenkleedruimte en moeder met dochter in de dameskleedruimte. Dus geen vader met dochter in de dameskleedruimte of moeder met zoon in de herenkleedruimte!
 • De kleedlokalen en badhokjes moeten schoon en netjes achtergelaten worden. Papieren en ander afval moet in de afvalbakken worden gedeponeerd.