Goedgekeurde Notulen Jaarvergadering 2016

Het bestuur nodigt u allen van harte uit om aanwezig te zijn op de jaarlijkse ledenvergadering.

 

Datum:                 Woensdag 6 april 2016

Tijd:                       20:30

Plaats:                   Vergaderruimte in het sportcomplex de Haamen

Aanwezig:            Zie presentielijst

Agenda :

 

 1. Opening

Rob Beekman opent als voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom

De voorzitter leest zijn jaarverslag voor:

 

 1. Mededelingen

Monique Spierings geeft aan geen mail te hebben ontvangen vanaf september. Dit wordt nagekeken.

Materialen zijn nu door de leden zelf aangeschaft en worden ook goed gebruikt.

Badmutsen zijn vorig jaar uitgedeeld aan de leden. Vanaf nu zijn ze te koop voor 10 euro.

Nieuwe leden krijgen de badmuts ook 1 malig.

Er zijn geen vragen binnen gekomen

 

 1. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken

 

 1. Notulen jaarvergadering 8 april 2015:

Zie bijlage: worden goed gekeurd en kunnen op de website worden geplaatst.

 

 1. Jaarverslag secretaris

Komt nog

 

 1. Financieel jaarverslag

Olaf Deckers geeft een toelichting op het overzicht boekjaar 2015

 

 1. Verslag kas controle commissie en vaststellen nieuwe commissie

Kascommissie keurt de kas goed.  Monique Spierings geeft aan  dat de kosten van de zwem4daagse scheef zijn daar Themu pas in Januari 500 euro heeft betaald. De bon van de muziek bij de zwem4daagse ontbreekt: Olaf stuurt hem door, daar ie digitaal is.

Voglend jaar kasco:  1. Hub Brouwers

2.Ans Dohmen

 1. Reserve: Johan Groeneveld

 

 1. Begroting 2016 en vaststellen contributie verhoging

Begroting wordt goedgekeurd.

Contributie wordt 180 euro of 3 keer 60 euro.

Inschrijfgeld voor nieuwe leden: 10 euro

Kosten andere zwemclubs: 200 tot 230 euro per jaar. Monique Spierings vroeg hier naar wat het verschil is  met voetbal of ander vereniging;: Zwemvereniging heeft badhuur wat de kosten hoog maakt.

Tc stuk wordt voorgelezen door Bram Bouwels

PR stuk is vergeten. Was wel aanwezig

 

 1. Bestuursverkiezing :
  Carla Conraads: secretaris : Aftredend en niet herkiesbaar
  Olaf Decker: penningmeester :                Aftredend en niet herkiesbaar
  Yda in ’t Groen: PR:                                  Aftredend en herkiesbaar

Aangemeld voor penningmeester :         Mevrouw Lieke Van Oppen
Aangemeld voor secretaris :                    Mijnheer André Otermans

Secretariaat: André Otermans, vader van Jill Otermans, stelt zich voor: hij wordt aangenomen.

Penningmeester: Olaf Beckers, na 2 jaar afgetreden.  Lieke Van Oppen, moeder van Myrthe Van Oppen, stelt zich voor; aangenomen.

PR medewerker: Yda in ’t Groen wordt herkozen.

Rob Beekman geeft aan dat mensen gebruik moeten maken van bestuursleden die aan of langs het bad staan als er vragen zijn.

 

 1. Rondvraag

Michelle Beckers

Sponsoring explorer zou beter geïntroduceerd moeten worden als er leden zijn met acties

Meriel Chappin

Badmuts: hygiëne daarom op, maar na groep 3 komen mensen vrij zwemmen die niet eens douchen voor het zwemmen en ook geen badmuts op hebben.  Rob neemt contact op over de hygiëne met de Haamen

Youri Wetzels

Website uitvoer heeft ondersteuning nodig: artikelen er op zetten, wijzigingen van teksten, nieuwsbrief erop plaatsen: 1 tot 2 personen zou fijn zijn. Via de nieuwsbrief is er al een oproep geplaatst. Er komen geen spontane aanmeldingen vanuit de zaal.

Karin Groeneveld

Reglement: aanpassen wat betreft wedstrijd zwemmen: er is nu tegen een lid gezegd dat ie geen wedstrijden hoeft te zwemmen. Wel deelnemen aan wedstrijden is het beleid: in overleg met de hoofdtrainer wordt er naar gekeken Bram Bouwels en Karin Groeneveld gaan er nog over praten.

Jurre Peters

Vindt dat het geld niet moet dienen om lid te zijn. We zijn een wedstrijd zwemclub

Minder dan 3 keer per jaar wedstrijd zwemmen, dan??? Wordt door Rob Beekman meegenomen met het verhaal van Karin Groeneveld

 

Rob Beekman

We staan open voor gehandicapten

Ab Brokking

Er moet wel deskundige begeleiding aanwezig zijn.

Joshua Kurvers

Waarom geen speedo wedstrijd meer. Rob geeft aan dat er dan 15 tot 16 wedstrijden zijn. We dan niet genoeg officials, trainers en ouders hebben die daar invulling aan kunnen geven.

Michelle Beckers

Welke plek staan we in de competitie? Het zou fijn zijn als daar na iedere wedstrijd aandacht voor zou zijn. Zowieso is het fijn om na de wedstrijd meer terug te koppelen waar we staan  in de competitie en waar we nog op moeten letten.

Monique Spierings

Kinderen die iets markeren, ook de oudere jeugd vinden het fijn om aangesproken te worden hoe het gaat.

Als ze op de bank gaan zitten even vragen hoe het gaat. Let op hoe je communiceert naar zwemmers.

Met Bram zijn afspraken gemaakt door 3 kinderen en dan wordt er door een ander bestuurslid anders op gereageerd. Bram neemt dit punt mee naar de bestuursvergadering.

Huub Dohmen

TC gegevens heeft ie nog: eind van de maand zijn ze weg. Bram neemt de spullen over.

André Otermans

Spie: wil 100 euro sponsoren:

Drukwerk (100) via collega André voor zwem4daagse: A1 affiche makenA4 affiche van zwem4daagse en 32 keer 25 euro en overal ophangen. Het zijn dan 8×14 advertenties.

Rob Beekman

Oproep voor bestuursleden. Ook via de nieuwsbrief gedaan.

Olaf: gaat spullen naar Lieke overdragen

Bedankt allen voor de aanwezigheid.

Complimenten voor groep 3 voor hun gedrag bij de aanwezigheid van de burgemeester.

Volgend jaar bestaan we 45 jaar – iets extra doen bij de ledenvergadering

Landtraining: prima, maar er is behoefte aan oudere ondersteuning met EHBO.

Meriel Chappin

Wat heeft de paaseierenactie opgebracht?

Yda in ’t Groen geeft aan dat ie 2 euro heeft opgebracht en Rob Beekman geeft aan dat de kosten de baten zijn overstegen, dus geen feest georganiseerd kan worden aan het einde van het jaar als er niet op een andere manier geld binnen komt.

Michelle Beckers

Idee om geld voor de club te krijgen: folders bezorgen met kind van groep 1 en groep 3. Ze gaat dit samen met Meriel op papier zetten. Urbain geeft aan dat dit jaren geleden ook is gedaan, maar dat toen alles op de trainers neerkwam..

 

 1. Sluiting

Door Rob Beekman

 

 

Actie Door wie Met wie Wanneer
1 Nakijken waarom Monique Spierings geen mail meer heeft ontvangen vanaf september Rob Beekman Carla Conraads en Yda in ’t Groen (secretariaat en ondersteunend secretariaat Zo snel mogelijk
2 Notulen jaarvergadering 8 april 2015: worden op de website geplaatst Youri Wetzels Yda in ‘t Groen Zo snel mogelijk
3 De bon van de muziek bij de zwem4daagse Olaf Deckers Kascommissie 2015 Zo snel mogelijk
4 Sponsoring Explorer introduceren als er leden acties organiseren Yda Leden die met explorer meedoen Als leden die met explorer meedoen zich bij Yda aanmelden
5 Contact opnemen over de hygiëne in het zwembad Rob Beekman De Haamen Voor de grote vakantie
6 Website uitvoer  ondersteuning: 1 tot 2 personen Youri Wetzels Yda in ‘t Groen Voor de grote vakantie
7 Deelnemen aan wedstrijden in reglement aanpassen? Bram Bouwels en Rob Beekman Karin Groeneveld Voor de grote vakantie
8 Melden waar we in de competitie staan Bram Bouwels Zwemmers Na  iedere wedstrijd
9 Met Bram zijn afspraken gemaakt door 3 kinderen en dan wordt er door een ander bestuurslid anders op gereageerd Bram Bouwels Bestuur In volgende bestuursvergadering
10 TC gegevens  veilig stellen Bram Bouwels Hub Dohmen Voor 1 mei
11 Sponsorgeld Spie André Otermans Lieke Van Oppen Zo snel mogelijk
12 Drukwerk Zwem4daagse André Oterans Yda in ’t Groen en Hub Brouwers Zo snel mogelijk
13 Folders bezorgen met kind van groep 1 en groep 3 Michelle Beckers Meriel Chappin Voor de grote vakantie
14 Oproep voor bestuursleden in nieuwsbrief Rob Beekman Yda in ‘t Groen Maart 2016
15 Penningmeester spullen naar Lieke Van Oppen Olaf Deckers Lieke Van Oppen Zo snel mogelijk
16 45 jaar Becha in 2017 Rob Beekman Yda in ’t Groen en ? In de volgende bestuursvergadering
17 Oproep in nieuwsbrief voor ondersteuning landtraining ouder iemand met EHBO Rob Beekman Yda in ‘t Groen Maart 2016