Nieuwsbrief nummer 16

Inhoud
• Officials gevraagd
• Uitnodiging Zwemvereniging Kimbria in Maastricht
• Wist u dat

Officials gevraagd
De lesavonden in Stein (zwembad Steinerbos), Stadhouderslaan 220, 6171 KP Stein) zijn:
de woensdagen 23+30 sept. plus 7+14 oktober 2015.
Er zijn 5 aanmeldingen, dus ze hopen dat er nog een paar bij komen, anders wordt het Horst (lokaal in zwembad de Berkel, Kranestraat 14, 5961 GZ Horst) om de cursus te gaan volgen. Die data zijn: zijn:
de maandagen 21+28 sept. plus 5+12 oktober 2015;

Aan de cursus is een examen verbonden dat plaats zal vinden op vrijdag 16 oktober 2015 in het RZ-lokaal, Achilleslaan 6, 6042 JV Roermond, vanaf 18.30 uur. De uitnodiging daarvoor zult u t.z.t. ontvangen. Na afloop van het examen verneemt u direct de uitslag en wordt u bij een positieve uitslag aangesteld als wedstrijdofficial met bevoegdheid 4.

De cursusavonden beginnen om 20.00 uur en duren tot 22.00 uur. De laatste avond begint de cursus 1 uur eerder, omdat er dan 1 uur praktijkles wordt gegeven. De theorie duurt die avond wel gewoon tot 22.00 uur. Nadere afspraak praktijkavond door cursusleider is mogelijk.
U hoeft vooraf geen voorbereiding te doen en tijdens de eerste cursusavond krijgt u de benodigde materialen die voor de lesstof nodig zijn uitgereikt. U krijgt dan ook een goede chronometer als cursusmateriaal, dus u hoeft zelf geen chronometer aan te schaffen.

• Het sport en cultuurfonds beter onder de aandacht brengen van de leden. Leden die minder draagkrachtig zijn om wat voor rede dan ook kunnen hier aanspraak op maken.
• Brochure sport en cultuurfonds bij de gemeente gaan halen om standaard bij nieuwe leden te kunnen overhandigen.

• Voor de grote vakantie wordt alle kleding van Becha ingeleverd en na de grote vakantie opnieuw verdeelt. Zo heeft iedereen passende tenues

• Ook de borg van het t shirt gaat bekeken worden omdat telkens weer bij afmelden regelmatig de kleding van Becha niet wordt ingeleverd

• De badmutsen: proefperiode is bijna voorbij. Deze zullen na de zomervakantie verplicht gaan worden.

Officials gevraagd
Beste ouders/verzorgers van onze wedstrijdzwemmers,
Bij zwemwedstrijden zijn altijd officials nodig. Deze zorgen ervoor dat de zwemmers, onder andere uw kinderen, na een geslaagde wedstrijd een tijd geregistreerd krijgen. Becha levert bij deze wedstrijden ook altijd een aantal officials, met name tijdwaarnemers. Official zijn is leuk, daar je direct betrokken bent bij de wedstrijd.
Om official te kunnen worden is het volgen van een cursus verplicht. U wordt dan op de hoogte gebracht van de technieken van de zwemslagen, de eisen die aan het bad worden gesteld en alle wetenswaardigheden rond de wedstrijdzwemsport.
In het nieuwe seizoen zal er door de regio zuid van de K.N.Z.B. weer een cursus worden georganiseerd voor nieuwe officials. De cursus zal plaats vinden in Stein Stadhouderslaan 220. De data zijn: 23 en 30 september en 7 en 14 oktober 2015. Op vrijdag 16 oktober is een examen avond gepland. Alle benodigde materialen, inclusief de stopwatch worden u bij de eerste les aangereikt.
Becha moet officials leveren bij zwemwedstrijden en het aantal nog actieve officials is flink minder geworden. Meldt u aan en u kunt van dichtbij de wedstrijden meemaken waaraan onze zwemmers deelnemen. Steun uw kinderen en de vereniging door uw aanwezigheid als official.
Aanmeldingen gaarne via het secretariaat, secretaris@becha.nl, zodat we de inschrijvingen centraal kunnen regelen. Mocht u nog vragen hebben over deze cursus, dan ben ik bereid nader toelichting te geven: Rob Beekman, voorzitter
rtabeekman@gmail.com

Wist u dat……
… Rob Beekman voorzitter blijft
… Badmutsen vanaf volgend seizoen verplicht zijn
… Dat u die met logo kunt halen bij Rob sport
… Zo’n badmuts tijdens de wedstrijden fijn is
… We dan onze eigen zwemmers nog beter kunnen aanmoedigen

… We een pakket aan het samenstellen zijn bij Rob’s sport
… Dit pakket bestaat uit: badmuts, zoomers, pullbuoy en plank
… Dit pakket het minimale vereiste is tijdens de training
… We dan vaker de hulpmiddelen kunnen inzetten
… De zwemtijden dan nog meer verbeterd kunnen worden

… We het erg jammer vonden dat de lentewandeling niet is doorgegaan
… We graag van u ideeën vernemen wat u het volgende seizoen door de zwemvereniging georganiseerd wilt zien
… We in september in ieder geval de zwem4daagse en het kamp hebben
… We voor volgend voorjaar aan het kijken zijn of er belangstelling is voor een schoolzwemkampioenschap