Nieuwsbrief nummer 17

Inhoud
 Woord van de voorzitter
 Officials opleiding
 Badmuts en materialenpakket
 Wist u dat

Woord van de voorzitter
Beste zwemmers,
Het seizoen 2015 – 2016 is begonnen. Bij de eerste trainingsavond zag ik, dat jullie
met veel enthousiasme aan de training deelnamen. Op de achtergrond zijn een
aantal vrijwilligers nog bezig geweest met de organisatie van het kamp en de
zwemvierdaagse, die deze maand al gaan plaatsvinden.
MELD JE NOG SNEL AAN VOOR DE ZWEM4DAAGSE, ALS JE DAT NOG NIET HEBT
GEDAAN.
Voor de aanschaf van de zwemmaterialen worden jullie op de hoogte gebracht
door een ander artikel in de nieuwsbrief.
De samenwerking met het zwembad op de maandag en de vrijdagavond van
17:30 tot 18:00 wordt voortgezet. Bij een evaluatie kwamen Mieke en Karin samen
met Bram tot de conclusie dat het zichtbare resultaten gaf, ondanks dat het nog
maar zo kort bezig was. Daarom heeft het bestuur besloten om de samenwerking
voorlopig op dezelfde manier door te laten gaan.
Ook voor de groepen 2 en 3 komen er uitbreidingen van de
trainingsmogelijkheden.
De heer Maulany heeft zich bereid verklaart om één maal per week voor deze
groepen een zogenaamde landtraining te organiseren. Die zal voorafgaand aan
de reguliere training van deze beide groepen plaats vinden op de
vrijdagavonden. Hiervoor zal volgende week een nadere uitleg en
belangstellingsregistratie aan jullie worden verstuurd, om te zien hoe groot de
belangstelling hiervoor is. Als de belangstelling groot genoeg is gaan we hier
vanaf begin oktober mee starten.
We wensen jullie voor dit seizoen weer veel zwemplezier en tot ziens in of rond het
zwembad.

Het Bestuur
Officials Opleiding
De lesavonden in Stein (zwembad Steinerbos), Stadhouderslaaan 220, 6171 KP
Stein) zijn: de woensdagen 23+30 sept. plus 7+14 oktober 2015.

Er zijn 5 aanmeldingen, dus ze hopen dat er nog een paar bij komen, anders
wordt het Horst (lokaal in zwembad de Berkel, Kranestraat 14, 5961 GZ Horst) om
de cursus te gaan volgen. Die data zijn: zijn:
de maandagen 21+28 sept. plus 5+12 oktober 2015;

Aan de cursus is een examen verbonden dat plaats zal vinden op vrijdag 16
oktober 2015 in het RZ-lokaal, Achilleslaan 6, 6042 JV Roermond, vanaf 18.30 uur.
De uitnodiging daarvoor zult u t.z.t. ontvangen. Na afloop van het examen
verneemt u direct de uitslag en wordt u bij een positieve uitslag aangesteld als
wedstrijdofficial met bevoegdheid 4.

De cursusavonden beginnen om 20.00 uur en duren tot 22.00 uur. De laatste
avond begint de cursus 1 uur eerder, omdat er dan 1 uur praktijkles wordt
gegeven. De theorie duurt die avond wel gewoon tot 22.00 uur. Nadere afspraak
praktijkavond door cursusleider is mogelijk.
U hoeft vooraf geen voorbereiding te doen en tijdens de eerste cursusavond krijgt
u de benodigde materialen die voor de lesstof nodig zijn uitgereikt. U krijgt dan
ook een goede chronometer als cursusmateriaal, dus u hoeft zelf geen
chronometer aan te schaffen.

Badmuts
Het nieuwe zwemseizoen is weer begonnen. Het gebruik van hulpmiddelen zal
aan bod komen. Zoals afgesproken is in de laatste jaarvergadering, is het vanaf
dit seizoen de bedoeling dat ieder lid van Becha zijn eigen trainingspakket heeft.
Dit basis pakket is verkrijgbaar bij Rob’s Sportshop in Geleen. Op de site van Rob”s
Sportshop vindt u een link van Becha: www.robsport.nl , verenigingen, op logo
van Becha drukken en dan ziet u de produkten.
Natuurlijk geldt de aanbieding ook in de winkel. De 10% korting op andere
zwemspullen geldt ook daar.
Ook de badmuts met Becha logo is hier binnenkort te verkrijgen.

Wist u dat……
… We graag van u ideeën vernemen wat u door de zwemvereniging
georganiseerd wilt zien
… We in september in ieder geval de zwem4daagse en het kamp
hebben
… We voor volgend voorjaar in samenwerking met NJOY een Beeks
zwemkampioenschap gaan organiseren onder de scholieren van de
basisschool
… We daar nog vrijwilligers voor kunnen gebruiken
… U zich aan kunt melden als vrijwilliger bij : Yda in ’t Groen:
yda@gezondinhetgroen.nl