Nieuwsbrief nummer 18

Inhoud
 Woordje van de voorzitter
 Bruiloft Bram en Tessa
 De zwem4daagse
 Badmuts en materialenpakket
 Wist u dat

Woordje van de voorzitter
Beste leden en hun ouders/verzorgers,

Sinds een aantal weken wordt er op vrijdag een landtraining gegeven aan groep 2 en 3. Het
enthousiasme van de deelnemers, maar ook van de betrokken trainers is groot. Door drukte
op het werk is George een aantal malen niet in staat geweest invulling te geven aan de
landtraining. Dit is binnen de trainersgroep heel positief opgepakt door Joep Bougie.
Achter de schermen hebben ook andere trainers hun steentje bijgedragen, o.a. door het
maken van schema’s (Joshua) en bij uitwijk naar het instructiebad hulp van Francis.
Ik ben trots op de groep die dit toch allemaal klaar speelt.
De druk op het bestuur, trainers en overige vrijwilligers is hoger aan het worden dan ik
aanvaardbaar vind en ik wil vooral bij de ouders/verzorgers het verzoek neerleggen om
mee te denken hoe we onze vereniging in de toekomst ook nog op dit of een beter niveau
kunnen houden of brengen.
We hebben dringend bestuursleden nodig. Onze secretaris heeft een baan gevonden in
Zeeland en zal daarom bij de volgende bestuursverkiezing niet meer herkiesbaar zijn.
Daarnaast hebben we de afgelopen twee jaar afscheid genomen van bestuursleden, Urbain
en Hub. Voor hen zijn nog geen opvolgers. Wij zijn daarom dringend op zoek naar nieuwe
bestuursleden. Onder de ouders/verzorgers zullen zich zeker mensen bevinden die ideeën
hebben voor de vereniging en ook goed in staat zijn om die ideeën gezamenlijk met andere
(bestuurs)leden uit te werken en ten uitvoer te brengen. Ik daag jullie uit om contact met
ons bestuur te zoeken en het gesprek aan te gaan om te ontdekken wat jullie kunnen en
willen betekenen voor onze mooie vereniging. Jullie kunnen onze contactgegevens vinden
op de site www.becha.nl en ikzelf ben meestal op maandag en vrijdag tijdens de training
van groep 1 en 2 aanwezig bij het zwembad.
Ik hoop jullie binnenkort te spreken. Voorzitter, Rob Beekman.

Bruiloft Bram en Tessa
Het was een geweldig feest en Bram en Tessa genieten er nog iedere dag van.
Ze vonden het ook fijn dat er zwemmers waren gekomen om hen te feliciteren.

De zwem4daagse
Beek zwemt 240 kilometer tijdens de Becha zwem4daagse 2015
Van vrijdag 18 t/m zondag 21 september stond zwembad de Haamen in het teken van de
jaarlijkse zwem4daagse.
4 dagen lang werd er door deelnemers van alle leeftijden met veel enthousiasme
gezwommen. Individuele zwemmers, vriendengroepjes, hele gezinnen en zelfs
babysitters met hun pupillen zagen we aan de start verschijnen. Met op zaterdag
aansluitend discozwemmen als extraatje en op zondag een demonstratie
reddingszwemmen.
Eenmaal klaar met zwemmen was het gezellig vertoeven in de kantine, waar er werd
nagepraat en de dagelijkse trekking van de tombola plaatsvond onder het genot van een
hapje en een drankje.
Gezamenlijk werd er zo’n 240 kilometer gezwommen met als beloning de welverdiende
oorkonde en medaille.
Uitgaande van de positieve reacties kunnen we veel deelnemers ook bij de volgende
editie in 2016 weer aan de inschrijftafel verwachten.
Kortom we kijken terug op een geslaagd evenement.
Graag willen we niet alleen de deelnemers, maar ook de vrijwilligers bedanken voor hun
inzet. Ook een woord van dank gericht aan de Beekse middenstand voor de sponsoring
van de tombolaprijzen, appels, broodjes e.d. en de reddingsbrigade Elsloo voor hun
demonstratie.
Wil je de editie van 2016 niet missen? Reserveer dan het derde weekend van september
alvast in je agenda.

Badmuts en materialenpakket
Zoals afgesproken is in de laatste jaarvergadering, is het vanaf dit seizoen de
bedoeling dat ieder lid van Becha zijn eigen trainingspakket heeft. Dit basis
pakket is verkrijgbaar bij Rob’s Sportshop in Geleen. Op de site van Rob”s

Sportshop vindt u een link van Becha: www.robsport.nl , verenigingen, op logo
van Becha drukken en dan ziet u de producten. Natuurlijk geldt de aanbieding
ook in de winkel. De 10% korting op andere zwemspullen geldt ook daar.
Iedereen heeft nu de badmuts met Becha logo gekregen van de
zwemvereniging. Het is vanaf nu dan ook verplicht om een badmuts te dragen
tijdens de training. Of dat nu de Becha badmuts is of een andere dat maakt niet
uit, alleen tijdens wedstrijden is de Becha badmuts verplicht.

Wist u dat……
… We graag van u ideeën vernemen wat u door de zwemvereniging
georganiseerd wilt zien
… We voor volgend voorjaar in samenwerking met NJOY een Beeks
zwemkampioenschap gaan organiseren onder de scholieren van de
basisschool
… We daar nog vrijwilligers voor kunnen gebruiken
… U zich aan kunt melden als vrijwilliger bij : Yda in ’t Groen:
yda@gezondinhetgroen.nl
… Er drie zwemmers volgend jaar met Global- Exploration naar Zuid-Afrika
gaan: Dewi Boessen, Ank Brokking en Jannick Groeneveld
… Half december het weer Brevet zwemmen is, dus hard oefenen